<

[Tính Năng Mới] Ma Hóa Phi Thăng

01-02-2024


I. Nội dung tính năng:

- Giúp tướng SS nâng lên thành SSS.
- Lợi ích:
    ⚬ Tư chất phát triển chỉ số mỗi cấp lên thành SSS thay vì SS.
    ⚬ Kỹ năng tăng thêm sát thương/hồi phục.

II. Yêu cầu:
- Tướng đạt ít nhất cấp 10.
- Tướng đạt 7 sao (sau khi Phi Thăng sẽ trở thành SSS 4 sao).
- Bụi Linh Hồn tướng.
- Bụi Linh Hồn Cổ.

III. Lưu ý:
- Chỉ có thể ra trận hoặc hỗ trợ 1 tướng: Ma hoặc Thường.
- Sau khi Phi Thăng, sẽ hoàn trả các loại tài nguyên mạnh hóa đã sử dụng trước đó (dựa trên cơ chế tính năng Thu Hồi của game).
- Nâng Bậc tướng sẽ không Phi Thăng theo, hệ thống sẽ tự động hoàn trả dựa trên cơ chế Thu Hồi của game (có sự khấu hao), các Chủ Tướng nên cân nhắc đưa ra chiến thuật Phi Thăng hợp lý.

IV. Tài nguyên:
- Sản xuất trong các hoạt động sự kiện, dự kiến 02/02 sẽ mở sự kiện Đổi Vật Phẩm đi kèm nhằm phục vụ tính năng mới. Cách chơi sự kiện: Vật Phẩm A + Vật Phẩm B = Vật Phẩm C, ví dụ: Thần Binh SS + 500 KNB = Ma Thần Binh SSS.
- Tài nguyên Vật Phẩm B có thể mua tại Shop Đạo Cụ.

V. Một số hình ảnh so sánh:


Chúc các Chủ Tướng có thời gian vui vẻ trong game!