<

[Tính Năng Mới] Nâng Bậc Tướng

14-12-2023

Tính năng tăng cường sức mạnh Tướng và mở khóa thêm thuộc tính đặc biệt mới, giúp Chủ Tướng mạnh mẽ trong tất cả các cuộc chinh phạt mới sắp tới!

 

1. Cách chơi:
- Sử dụng tài nguyên Danh Tướng Truyện, Mảnh Tướng để tiến hành nâng bậc.
- Điều kiện nâng bậc yêu cầu: Cấp Tướng, Cấp Võ Hồn, Cấp Chiến Hồn.

2. Thuộc tính mạnh hóa:
- Tăng thuộc tính và kích hoạt thêm thuộc tính đặc biệt.

Chúc Chủ Tướng có thời gian vui vẻ và giải trí trrong game!