<

[Tính Năng Mới] Quân Hàm & Ngự Hồn

22-03-2024

Tiểu Kiều xin gửi thông tin 2 tính năng mới đến các Chủ Tướng, đặc biệt với tính năng mới Ngự Hồn, có thể giúp trận đấu trở nên thú vị hơn, bất ngờ hơn!
Quân Hàm:
- Tướng cấp S+ mở khóa.
- Tăng cấp Quân Hàm cần Tướng Hồn & Tướng Quân Lệnh.
  ● Tướng Hồn có thể nhận thông qua việc phân giải/tách mảnh tướng tại tính năng Thu Hồi.
  ● Tướng Quân Lệnh có thể nhận tại Sự Kiện.


Ngự Hồn
- Cấp chủ tướng yêu cầu: 60.
- Ngự Hồn gồm 4 trang bị/món, 6 bộ. 4 trang bị/món cùng tên kết hợp bộ sẽ giúp tăng thuộc tính và thêm kỹ năng cho Tướng trang bị.

1. Mạnh hóa:
- Cường Hóa: Tăng cấp thuộc tính cơ bản.
- Nâng Sao: Tăng thuộc tính & mở khóa thêm dòng thuộc tính ngẫu nhiên.
- Tẩy: Đổi thuộc tính thêm ngẫu nhiên thành thuộc tính khác.
- Thức Tỉnh: Nâng cấp Kỹ Năng Bộ Ngự Hồn.
2. Danh sách kỹ năng Ngự Hồn:
- Thừa Thắng Truy Kích: Sau khi phóng tất sát, có 30% xác suất hồi 150 nộ bản thân.
- Thế Như Chẻ Tre: Công thường có 15% cơ hội giảm 30% thủ mục tiêu, trong 5 giây.
- Quyết Chiến Đến Cùng: Bị sát thương chí mạng sắp chết, nhận 4s vô địch, công tăng 40%.
- Phòng Thủ Nghiêm Ngặt: Công thường hoặc sát thương kỹ năng gây bạo kích, xóa hiệu ứng xấu bản thân.
- Chiêu Binh Mải Mã: Vừa vào trận, miễn dịch tất cả hiệu ứng khống chế trong 7 giây.
- Vườn Không Nhà Trống: Khi HP dưới <40%, bản thân tăng 18% miễn sát thương.

3. Tài nguyên:
- Trang Bị Ngự Hồn: Có thể nhận tại sự kiện.
- Tài Nguyên Mạnh Hóa: Có thể mua tại Shop Ngự Hồn.
- Tinh Hoa Ngự Hồn: Có thể phân giải Ngự Hồn để nhận, dùng để mua vật phẩm trong Shop Ngự Hồn.

Chúc Chủ Tướng có thời gian trải nghiệm và vui vẻ trong game <3