<

[Tính Năng Mới] Pet

23-11-2023

Tính năng pet giúp tăng cường sức chiến đấu của tướng mang theo, cung cấp buff đặc biệt và chiến thuật mới trong các trận đấu.

1. Cách nhận:
- Cấp mở khóa tính năng: 55.
- Tham gia tại Tửu Quán - Ấp Thú. Mỗi lần ấp có thể nhận được Pet, Mảnh Pet, nguyên liệu mạnh hóa Pet.

- Lượt ấp tiêu hao KNB sẽ bắt đầu tính lượt Thưởng May Mắn. Thưởng May Mắn cung cấp Mảnh Pet, nguyên liệu mạnh hóa cho Pet.

2. Mạnh hóa:
- Tăng cấp: Sử dụng Thức Ăn Pet.
- Nâng sao: Sử dụng Đan Nâng Sao & Copy (Pet cùng tên).
- Tẩy Tủy: Sử dụng Tẩy Tủy Đan.


3. Tách & Shop:
- Tách Pet: Tính năng cho phép tách Pet dư thành Tinh Hoa Pet thông qua "Thu Hồi"
- Tinh Hoa Pet dùng để mua Mảnh Pet hoặc nguyên liệu mạnh hóa.4. Danh sách Pet:

Tên pet Phẩm chất Hiệu quả tướng mang theo Duyên Duyên thuộc tính
Địa Khuyển SS Tăng 500 điểm Bất Xâm, Bất Khuất, Kháng. Lữ Bố, Tào Tháo, Thái Sử Từ 20% Pet HP
Hỏa Phụng SS Tăng 30% HP tối đa. Trương Phi, Lữ Bố, Tào Tháo, Thái Sử Từ, Giả Hủ 20% Pet Công
Linh Lang SS Mỗi lần công thường tăng 6% công trong 15s, có thể cộng dồn. Trương Phi, Lữ Bố, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền, Hoàng Nguyệt Anh 20% Pet Công
Linh Viên SS Mỗi 10s xóa giảm buff đồng đội, mỗi lần xóa hồi 5% tướng được xóa. Lưu Bị, Đại Kiều, Giả Hủ 20% Pet Công
Sơn Tiêu SS Tăng 20% song thủ, 10% phản sát thương. Quan Vũ, Tào Tháo, Thái Sử Từ, Giả Hủ 20% Pet HP
Độc Hạt S+ HP >50%, sát thương bạo tăng 15%. HP<50%, công kèm hút máu 15%. Hoàng Trung, Lư Thực, Khương Duy, Hạ Hầu Uyên 15% Pet Công
Giác Tê S+ Công thường có tỷ lệ gây tê liệt trong 1 giây. Cam Ninh, Chân Cơ 15% Pet HP
Giáp Ngạc S+ Công thường có tỷ lệ xuất hiện 10% Phá Giáp, 3s Trầm Mặc, 10% Trọng Thương. Viên Thiệu, Tiểu Kiều, Hoa Hùng 15% Pet Công
Quái Hùng S+ Tăng 15% song thủ. Đổng Trác, Hạ Hầu Đôn 15% Pet HP
Linh Hồ S Tăng 10% hồi nộ đồng đội. Ngụy Diên, Thái Văn Cơ, Trương Giác 15% Pet HP
Lôi Thử S Giảm 10% hồi nộ địch. Hứa Cử, Bộ Luyện Sư, Chúc Dung 15% Pet Công
Võ Miêu S Công thường có 10% xác suất giảm 10% sát thương địch. Mã Siêu, Lữ Mông, Trương Cáp 15% Pet Công
Dương Thú A Công thường có 5% xác suất Phá Giáp 20%. Phan Phụng, Liêu Hóa 10% Pet HP
Man Ngưu A Công thường kèm 5% hút máu. Mi Trúc, Tuân Du, Trần Cung 10% Pet Công
Manh Nga A Công thường có 5% xác suất gây Trầm Mặc 3s. Hạ Hầu Uyên, Tào Phi, Gia Cát Cẩn 10% Pet Công

Chúc Chúa Công có thời gian vui vẻ và giải trí trrong game!