<

[Liên Minh Chiến] Trang Bá Thành Trì

20-11-2023

Khám phá chiến trường mới, hãy cùng các thành viên lên sách lược và chiến đấu! Chiếm càng nhiều thành trì từ đối phương nhận càng nhiều Vật Tư đổi thưởng!

 

I. Thời gian hoạt động:
        1. Tuần 2 mở server, sẽ mở "Tranh Bá Thành Trì".
        2. Thời gian báo danh: 12:00 thứ 2 (server tự động báo danh cho Liên Minh, thành viên vào sau thời gian này không thể tham gia).
        3. Bắt đầu: 14:00 thứ 2.
        4. Kết thúc: 23:59 chủ nhật.

       

II. Giới thiệu:
        1. Khi bắt đầu giải đấu, mỗi Liên Minh được chia đến các thành, mỗi chiến trường có 10 thành.
        2. Có thể đánh bại Hộ Vệ thành của bản thân hoặc Liên Minh khác nhằm chiếm kiến trúc thành.
        3. Sau khi chiếm kiến trúc thành, giúp tăng sản lượng "Vật Tư", có thể dùng để đổi lấy vật phẩm ở "Shop Trang Bá".
        4. Có thể chiếm kiến trúc thành Liên Minh khác nhằm tăng thêm sản lượng "Vật Tư".
        5. Đánh bại tất cả thành viên Liên Minh trong thành khác, mở khóa "Cướp Đoạt”, cướp đoạt thắng lợi nhận 1 số tài nguyên vật tư của mục tiêu. 

III. Chi tiết:
        1. Thành Trì: Mỗi chiến trường phân bố 10 thành, mỗi thành có 1 Liên Minh trấn giữ. Chiến đấu nhận EXP thành nâng cấp thành, nâng cao sản lượng Vật Tư.
       
        2. Kiến trúc & chiếm lĩnh kiến trúc: Kiến trúc mỗi thành đều có Hộ Vệ, gồm "kiến trúc thành bản thân" và "kiến trúc thành Liên Minh khác", sau khi chiếm lĩnh kiến trúc thành công sẽ tăng sản lượng Vật Tư cho thành viên, cấp thành càng cao, sản lượng càng nhiều.
       
        3. Cướp đoạt: "Khiêu Chiến" đánh bại tất cả thành viên thành khác sẽ mở khóa Cướp Đoạt, cướp đoạt thành công nhận 1 số vật tư của mục tiêu.
       
        ** Thành viên thủ thành của đối phương và trước khi bại hoàn toàn.

 

       
        ** Sau khi "Khiêu Chiến" đánh bại toàn bộ thành viên đối phương sẽ mở khóa "Cướp Đoạt".
4. Vật tư: Vật Tư là vật phẩm đổi thưởng duy nhất ở hoạt động này, nhận khi chiếm kiến trúc thành và đoạt của người khác.

IV. Câu hỏi thường gặp:
        1. Tại sao không thể tham gia Tranh Bá Thành Trì?
        Cần đạt các yêu cầu tối thiểu sau:
        - Liên minh đạt Lv2.
        - Thành viên sôi nổi liên minh không dưới 3 người.
        - Tổng lực chiến không thấp hơn 1 triệu lực chiến.
        - Thành viên vào liên minh sau khi đã bắt đầu hoạt động sẽ không thể tham gia.
        2. Điểm nâng cấp thành có thể nhận từ đâu?
        - Chiếm kiến trúc thành của bản thân.
        - Cướp Đoạt thành công tăng 1 điểm.
        3. Tại sao không thấy Cướp Đoạt?
        - Cần đánh bại tất cả thành viên trong thành đó mới có thể mở khóa Cướp Đoạt.
        4. Làm sao để chiếm kiến trúc của đối phương?
        - Cần đánh bại tất cả thành viên trong thành đó mới có thể chiếm khiến trúc đối phương.
        5. Phần thưởng của hoạt động:
        - Vật Tư là phần thưởng duy nhất của hoạt động, có thể đổi thưởng tại Shop Tranh Bá.

 

Chúc các Chúa Công có thời gian vui vẻ, giải trí trong game!