<

Sự Kiện Đón Năm Thìn 2024

29-02-2024

Thời gian:
- Thời gian sự kiện: 06/02/2024.
* Update thông tin thời gian kết thúc: 22:00, 02/03.

Thể lệ:
- Chủ Tướng tham gia cần đăng nhập vào trang sự kiện để hệ thống ghi nhận thông tin và nhận quà tại trang sự kiện https://123tamquoc.vn/su-kien/rong-2024
- Web sự kiện sẽ mở vào lúc 00:00, 06/02. Đồng thời, điểm nạp sẽ bắt đầu tính cùng thời gian 00:00, 06/02.

Lưu ý:
- Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần quà duy nhất trên mỗi tài khoản.
- Hệ thống sẽ kiểm tra xử lý phát quà (Giftcode) trong vòng 15 phút.
- Sau khi đạt mốc quà, chủ tướng nhận quà thành công thì được gửi 1 mã Giftcode tương ứng mốc quà đã nhận, xem thông tin mã Giftcode này ở phần Lịch Sử.
- Mỗi loại mã thưởng gói chỉ có thể dùng 1 lần/1 tài khoản. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mua và sử dụng mã thưởng.
- BQT không hỗ trợ các trường hợp mua bán giữa người chơi, đây là sự kiện công khai tất cả người chơi đều có thể tham gia mua gói và nhận thưởng.

Sự kiện:
1. Tích Lũy Số Ngày Nạp Bất Kỳ:
- Tổng cộng có 7 phần quà tương ứng với 6 ngày nạp bất kỳ. Nạp đủ 6 ngày sẽ nhận được phần quà Bonus thứ 7.
- Tích Lũy Số Ngày Nạp chỉ đếm tổng số ngày nạp vào game qua trang https://pay.vmge.vn/game/binhbinh/info


2. Nạp Đúng Mốc:
- Nạp đúng mốc sự kiện quy định thông qua qua trang https://pay.vmge.vn/game/binhbinh/info sẽ nhận được quà mốc tương ứng.
- Sự kiện chỉ tính các mốc nạp tại trang https://pay.vmge.vn/game/binhbinh/info
- Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần quà duy nhất trên mỗi tài khoản.


3. Tổng Tích Lũy Nạp:
- Tổng tích lũy nạp đạt điều kiện sẽ nhận được quà Tổng Tích Lũy Nạp tương ứng.
- Tổng Tích Lũy Nạp chỉ tính tổng số tiền đã nạp vào game qua trang https://pay.vmge.vn/game/binhbinh/info


Chúc tất cả Chủ Tướng năm mới tấn tài tấn lộc, tấn an khang!